Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Suomen Valokuvaterapiayhdistys ry

2. Yhteydenotot rekisteriä koskevissa asioissa

Tiedusteluihin vastataan sähköpostitse osoitteessa:
valokuvaterapiayhdistys@gmail.com
Pyyntöihin pyritään vastaamaan kolmen arkipäivän kuluessa (paitsi lomakaudella, josta ilmoitetaan erikseen).

3. Rekisterin nimi

Suomen Valokuvaterapiyhdistys ry:n jäsenrekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Suomen Valokuvaterapiyhdistys ry:n toiminnasta tiedottaminen. Tietoja ei käytetä muuhun tarkoitukseen tai luovuteta kolmansille osapuolille.
Henkilötietojen käsittelyn peruste on yhdistyksen ja jäsenen jäsensuhteeseen liittyvät sopimukset tai henkilön oma suostumus.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot henkilöistä:

• Nimi
• Sähköpostiosoite
• Postiosoite
• Oppiarvo
• Ammatti
• Valokuvaterapeuttinen osaaminen / koulutus

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostetaan Suomen Valokuvaterapiyhdistys ry:ssä, sen jäsenyyttä hakeneista (jotka ovat myös jäseniksi hyväksytty ja maksaneet vuosittain jäsenmaksunsa) ja perustuu kommunikointiin rekisterissä olevien henkilöiden kanssa.

7. Henkilötietojen käsittelijät ja tietojen luovutus

Henkilötietoja käsittelevät Suomen Valokuvaterapiyhdistys ry:n hallituksen varsinaiset jäsenet. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa rekisteristä osoitteen haltijan vaatimuksesta. Tiedot poistetaan myös jäsenen erotessa tai erotettaessa jäsenyydestä.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

10. Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan kuin on tarpeen yllä määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti. Henkilötiedot poistetaan henkilön erillisestä pyynnöstä poistamalla ne manuaalisesti kaikista järjestelmistä, joissa tieto on tallennettuna. Myös jäsenmaksujen toistuva maksamattomuus johtaa jäsenyydestä erottamiseen, mistä henkilölle itselleen tiedotetaan ja hänen tietonsa poistetaan rekisteristä.

Tietosuojaselosteen muuttaminen
Kehitämme toimintaamme jatkuvasti ja siksi pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelemme tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.