Kirjallisuus ja linkit

Kirjallisuutta

Barthes Roland, Valoisa huone, Kansankulttuuri 1985, Gummerus 1985

Berman Linda, Beyond the smile, The therapeutic use of the photograph, Routledge 1993

Craig Claire, Exploring the Self through Photography, Activities for use in group work, Jessica Kingsley Publishers 2009

Loewenthal Del (toim.), Phototherapy and Therapeutic Photography in a Digital Age, Routledge 2013

European Journal of Psychotherapy & Counselling Vol. 11 Special issue: Phototherapy and Therapeutic photography 1/2009 

Gibson Neil, Therapeutic photography, Enhancing Self-Esteem, Self-Efficacy ja Resilience, Jessica Kingsley Publishers 2018

Erävaara T. & Tanskanen I., Välissä – Valokuvat ymmärtämisen välineinä, Turun ammattikorkeakoulu 2009

Halkola Ulla, Mannermaa Lauri, Koffert Tarja ja Koulu Leena (toim.), Valokuvan terapeuttinen voima, Duodecim 2009

Halkola Ulla, Opas valokuvakorttien käyttöön, Spectrokortit terapiassa ja ohjauksessa, Lightpress Oy 2018

Hass-Cohen N. & Carr R. (toim.), Art Therapy and Neuro Science, Jessica Kingsley Publishers 2008 

Heikkilä T., Palotie I., & Taipale I. (toim.), Mieli ja taide, Mielenterveyden keskusliitto 2000

Hietaharju Mikko, Valokuvan voi repiä, Jyväskylän yliopisto 2006

Hietaharju Mikko, Kuuntele kuvaa. Näkökulmia valokuvan tulkintaan, Docendo 2010

Hietaharju Mikko, Kivilyhty tuulessa, vaeltelua runon ja valokuvan maisemissa, Basam Books 2017

Honkasalo M-L.  &  Salmi H. (toim.), Terveyttä kulttuurin ehdoilla, Näkökulmia kulttuuriseen terveystutkimukseen, Turun yliopisto 2012

Hänninen Vilma, Sisäinen tarina, elämä ja muutos, Tampereen yliopisto 1999

Jung Carl G., Symbolit, piilotajunnan kieli, Otava 1964

Krauss David ja Fryrear  Jerry, Phototherapy in Mental Health, Charles C Thomas Publisher 1983

Laakso H. Valokuvan tapahtuma, Tutkijaliitto 2003

Loewenthal Del (toim.), Phototherapy and therapeutic Photography in a digital age, Routledge 2013 

Lundström J.-E. (toim.), Valokuvallisia todellisuuksia. Johdatus nykyvalokuvan peruskysymyksiin, Valokuvataiteilijoiden liitto ja Helsinki Photography Biennial 2012

Mannermaa Lauri, Perhealbumi on valokuvaterapian tärkein väline, Arttu! 5/95, s. 24–25

Mannermaa Lauri, Uusi tapoja katsoa ja tuntea, nähdä ja oivaltaa, Teoksessa Heikkilä, T., Palotie, L. & Taipale, I. (toim.), Mieli ja taide (s. 61–74), Mielenterveyden keskusliitto 2000

Mannermaa Lauri & Ihanus Jouko Valokuvaterapia – matka itseen, Valokuva 4/94, s. 34–37 

Mannermaa Lauri, Uusia tapoja katsoa ja tuntea, nähdä ja oivaltaa, artikkeli Psykoterapia-lehti 3/1998

Martin Rosy, Katse takaisin, Perheterapia-lehti 1992

Martin Rosy, Katse takaisin – valokuvaterapia, muisti ja identiteetti, Valokuva 4/92, s. 39–41  

Nunez Christina, SOMEONE TO LOVE, The Self-Portrait Experience, The Private Space Garden 2010 

Nunez Christina, Higher Self, The self-portrait experience, 2012

Pirilä Marja, Sai Satoko, Kurahara Tomoko, Inner landscapes, sisäiset maisemat, 2012

Poijula Soili ja Halkola Ulla, Suru – Sydämen matka, Kirjapaja 2004

Pulkkinen Minna-Leena ja Aaltonen Jukka, Expressed emotion in the narrative context of family photographs, Contemporary Family Therapy 20(3) 1998

Raniszewska Dorota, One image — many words, Photography in personal development, healing and education, 2020

Rankanen M. & Hentinen H., Taideterapian perusteet, Duodecim 2007

Savolainen Miina, Maailman ihanin tyttö, Blink Entertaintment Oy 2008

Savolainen Miina, Maailman ihanin tyttö, Teoksessa Sava, I. & Bardy, M. (toim.), Taiteellinen toiminta, elämäntarinat ja syrjäytyminen – Syreenin Taimi-projekti 2001–2003

Setälä P.  Lapsi kuvan takana. Erityisiä piirteitä lasten valokuvailmaisussa, Musta Taide 2012 

Siltala Pirkko, Kirjoituksen ja kuvan matkassa – luovuuden lähtökohdista ja esteistä, Artikkeli kirjassa Ihminen ja taide, toim. Mirja Kaskinen 2000

Sinnemäki A. Isän varjo, enon kuva ja äidin läsnäolo. Teoksessa Eskola, K. & Peltonen, E. (toim.), Aina uusi muisto (s. 235–253), Nykykulttuurin tutkimusyksikkö 1997

Smith Patti, Päivien kirja, Siltala 2023

Spence Jo, Putting Myself In The Pictures – A Political Personal And Photographic Autobiography, Toim. Frances Borzello, Camden Press 1986

Spence Jo & Martin Rosy, Valokuvaterapia, uusia muotokuvia vanhoille. Teoksessa Lintunen, M. (toim.), Kuvista sanoin 4 (s. 161–67), Suomen valokuvataiteen museon säätiö 1986 

Spence Jo, Family Snaps, The Meaning of Domestic Photography, Virago press 1991

Spence Jo, Cultural Sniping, The Art of Transgression, Routledge 1995

Tanska Johanna ja Tanska Juha, Lempeä linssi, valokuvaus tienä läsnäoloon, Kirjapaja 2020.

Tanskanen Ilona (toim.), Omakuva on jokaisen kuva, Turun ammattikorkeakoulu 2011 

Weiser Judy, PhotoTherapy Techniques – Exploring the Secrets of Personal Snapshots and Albums 1999 

Zehr Howard, The Little Book of Contemplative Photography, Seeing with wonder, respect and humility, Intercourse, PA: Good Books 2005