Historiaa, menneitä tapahtumia ja koulutuksia

Suomen Valokuvaterapiayhdistys ry perustettiin Valon päivänä 3.2.2004 Turussa ravintola Teinissä pidetyssä perustamiskokouksessa.

Yhdistyksen aktiivisia alkuunpanijoita olivat psykoterapeutit Ulla Halkola, Tarja Koffert ja Pirkko Pehunen, ihotautien erikoislääkäri Leena Koulu sekä valokuvataiteilijat Pia Bartsch, Kreetta Kuusanniemi-Abbotts ja Hannele Romppanen.

Psykologi, taideterapeutti Judy Weiser, joka on yksi varhaisimmista valokuvaterapian ja terapeuttisen valokuvauksen pioneereista, oli tällöin myös ensi kertaa kouluttamassa valokuvaterapiasta kiinnostuneita henkilöitä Turun yliopistolla.

Psykoterapeuttien ja valokuvataiteilijoiden yhteistyö oli alkanut jo vuonna 2002, jolloin Turun yliopiston täydennyskoulutuskeskus ja Valokuvakeskus PERI ry järjestivät yhteistyössä lontoolaisen valokuvaterapian pioneerin Rosy Martinin ohjaaman työpajan. Innostavan työpajan ja hyvin käynnistyneen yhteistyön innoittamina valokuvaterapeuttista toimintaa haluttiin jatkaa yhdistystoiminnan merkeissä.

Suomen Valokuvaterapiayhdistyksen tarkoitus määriteltiin valokuvaterapian tunnetuksi tekeminen ja edistäminen Suomessa. Toimintaan kuuluu tiedottamista, kouluttamista, näyttelyiden järjestämistä sekä kulttuurin ja terveyden välisen vuorovaikutuksen lisäämistä.

Vuodesta 2004 alkaen yhdistys on toteuttanut yhdistyksen säännöissä kuvattua tehtäväänsä monipuolisesti sekä Suomessa että myös kansainvälisesti.

Yhdistystä on luotsannut vuosien varrella seuraavat puheenjohtajat: Ulla Halkola, Leena Koulu, Mervi Rutanen, Varpu Rahikka-Näsi ja Sari Reiman.

Puheenjohtajat Leena Koulu, Mervi Rutanen, Ulla Halkola ja Varpu Rahikka-Näsi sekä lisäksi 2. vasemmalta myös yhdistyksen yksi perustajajäsen ja kouluttaja Pirkko Pehunen, matkalla Tukholman Fotografiskaan v. 2013.

Kouluttajakolmikko, psykoterapeutit Liisa Salmenperä, Sari Reiman ja Varpu Rahikka-Näsi. Sari nykyinen puheenjohtaja.

Yhdistys on tehnyt tunnetuksi valokuvaterapiaa ja valokuvaterapeuttisia menetelmiä

Yhdistys on tehnyt tunnetuksi valokuvaterapiaa ja valokuvaterapeuttisia menetelmiä järjestämällä vuosien varrella koulutuksia yksittäisistä luennoista aina kansainvälisiin konferensseihin sekä työpajoja, näyttelyitä, retriittejä ja opintomatkoja.

 

Yhdistys on osallistunut myös moniin tapahtumiin kotimaassa; valokuvaus-projekteihin, kirjan julkaisu-tapahtumiin, yhteisnäyttelyihin tai esityksiin mm. Tapahtumien yössä eri kaupungeissa.

Yhteisiin hankkeisiin ulkomailla on yhdistys osallistunut eri projektien myötä mm. vuosina 2009–2011 EU:n Leonardo da Vinci Lifelong Learning Partnership ohjelmaan hankkeessa “PHOTOTHERAPYEUROPE – LEARNING ANF HEALING WITH PHOTOTHERAPY”. Hankkeen muut partnerit olivat Turun yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus Brahea, Roehamptonin yliopisto Lontoosta (professori Del Loewenthal) sekä Luccan mielenterveyskeskus Italian Toscanasta (psykologi Carmine Parrella). Kuvassa Del, Ullan ja Pirkon kanssa Pietarin opintomatkalla v. 2011.

Yhdistys on pitänyt kolme isoa valokuvaterapeuttista kansainvälistä konferenssia Turussa

INTERNATIONAL CONFERENCE ON PHOTOTHERAPY AND THERAPEUTIC PHOTOGRAPHY 2008

 

INTERNATIONAL SYMPOSIUM – LEARNING AND HEALING

 

WITH PHOTOTHERAPY 2011
INTERNATIONAL SYMPOSIUM – SELF PORTRAIT EXTENDED 2014

Vuosina 2010-2016 yhdistyksessä toimi myös useampi aluejaosto

Vuosina 2010-2016 yhdistyksessä toimi myös useampi aluejaosto (Turku, Tampere, Oulu, Kouvola, Jyväskylä, Joensuu, Helsinki). Kuvassa alla yhdysjäsenet ideoivat aluejaostoimintaa yhdysjäsenpäivällä Tampereella v.2013.

Vuodesta 2017 alkoi Ideatori-toiminta

Vuodesta 2017 alkaen pienen yhdistyksen voimavarat päätettiin keskittää valtakunnallisesti ja aloittaa mm. kaikille avoin, yhteinen Ideatori-toiminta; vuosittainen koulutuspäivä, joka on sittemmin muodostunut merkittäväksi kohtaamis-, kouluttautumis- ja ideoiden vaihtamisen päiväksi valokuvaterapeuttisten menetelmien käytössä. Ideatori-päiviä on pidetty Tamperella, Turussa ja Salossa. Näihin on liittynyt myös taidenäyttelyitä tai taiteilija-tapaamisia.

Työpajat

Ideatorin ohella on merkittäväksi toiminnaksi muodostunut myös lähes vuosittaiset työpajat, joihin on irrottauduttu viikonlopuksi. Työpajoissa on ollut alustuksia, valokuvausta, kunkin teeman mukaan ohjattua valokuvaterapeuttista kuvan mielenmaisemien ääressä oloasekä levollista yhdessäoloa.

Yhdistys kutsui Rosy Martinin Lontoosta pitämään syventävää koulutusta valokuvaterapiasta teemalla ”Re-enactment phototherapy – memory and identity”. Työpaja järjestettiin syyskesällä 2012 Oulun Hailuodossa.

Ahvenanmaan saaristossa Bärössä pidettiin puolestaan valokuvakirjallisuusterapeuttinen työpaja syyskuussa 2018, ohjaajana Saija Karevaara.

Hangon rannikko-työpaja toteutettiin kehollisuuden ja sanataiteen keinoin, syyskuussa 2019, ohjaajina Tiina Granö ja Satu Pasio.

Viimeaikainen toiminta

Vuoteen 2012 asti yhdistyksen tiedotus toimi pääasiallisesti sähköpostilla jäsenille ja muille asiasta kiinnostuneille jäsenkirjeen muodossa ja yhdistyksen asiakirjat kulkivat mapeissa. Vuonna 2012-2013 tehtiin pitkän kypsyttelyn jälkeen toimivat nettisivut ja yhdistyksen viralliset asiakirjat siirtyivät myös vuodesta 2015 sähköiseen muotoon.

Yhdistys on tehnyt vuosien aikana koulutusyhteistyötä Turun yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen, Brahea-keskuksen (kouluttajat Ulla Halkola, Tarja Koffert, Pirkko Pehunen, Tiina Anttila) ja Muurlan opiston kanssa, joissa on koulutettu valokuvaterapian menetelmäohjaajia pitkänä koulutuksena sekä useiden Suomen kesäyliopistojen tai kansalaisopistojen kanssa lyhytkursseja mm. teemalla: Hyvinvointia ja terveyttä valokuvasta.

Ensimmäiset Muurlasta valmistuneet valokuvaterapian menetelmäohjaajat valmistuivat loppuvuodesta 2020 ”etänä” korona-pandemian aikana.

Pääkouluttajat, Liisa Salmenperä, Sari Reiman ja Varpu Rahikka-Näsi.

 

”Valon päivä”- kuvahaaste

Ideatori-päivien ohella on perinteeksi muodostunut myös, että vuosittain yhdistyksen perustamisen vuosipäivänä (3.2.) järjestetään aina ”Valon päivä”– kuvahaaste yhdistyksen jäsenille.

 

Kunniajäsenet

Suomen Valokuvaterapiayhdistys ry:n kunniajäseniksi on vuosien saatossa valittu yhdistyksessä pitkään aktiivisesti toimineet jäsenet Ulla Halkola, Tarja Koffert, Pirkko Pehunen, Leena Koulu sekä Mervi Rutanen.