Suomen Valokuvaterapiayhdistys - Valokuva on peili, jolla on muisti

Valokuvaterapiakoulutukset

Ilmoitamme tällä sivuilla valokuvaterapiakoulutuksista, joita Suomessa on tällä hetkellä tarjolla.


MUURLAN OPISTO
VALOKUVATERAPIAN MENETELMÄKOULUTUS 2018-2019 30 op

 

Kohderyhmä
Menetelmäopinnot ovat ammatillista täydennyskoulutusta terveys-, sosiaali- tai kasvatusalan tutkinnon suorittaneille. Opinnot edellyttävät mahdollisuutta tehdä koulutuksen aikana valokuvaterapeuttista asiakastyötä. Valokuvauksen erityisosaamista ei koulutukseen hakeutuvilta edellytetä.

 

Koulutuksen tavoite
Valokuvaterapian menetelmäopintojen tavoitteena on antaa monipuoliset valmiudet soveltaa ja kehittää valokuvaterapian menetelmiä omassa työssään yksilöiden, perheiden tai ryhmien kanssa psykoterapiassa sekä hoito-, kuntoutus tai ennaltaehkäisevässä työssä. Koulutus on taitopainotteista ja keskiössä on opiskelijan omakohtainen, kokemuksellinen prosessi ja sen reflektointi.

 

Koulutuksen sisältö
Koulutuksen aikana tutustutaan valokuvaterapian teoreettisiin lähtökohtiin ja valokuvaterapiatyöhön Suomessa ja ulkomailla. Koulutuspäivät sisältävät työpajoja, joissa perehdytään perhealbumikuvien, symbolisten kuvien ja uusien valokuvien käyttöön terapeuttisissa ja hoidollisissa prosesseissa. Kuvia tehdään mm. camera obscura-, syanotypia- ja kollaasimenetelmillä. Koulutuksessa tutustutaan studiovalokuvaukseen ja valokuvauksen sekä kuvankäsittelyn perusteisiin. Koulutuksen aikana opiskelijat koostavat omakuvaportfolion erilaisia menetelmiä käyttäen. Koulutukseen sisältyy myös alan kirjallisuuteen tutustuminen ja lopputyön tekeminen.

 

Koulutuksen hinta
Koulutuksen hinta 3450 e. Maksu sisältää lähiopetuspäivät ja ruoan päivien aikana sekä 2 yhteistyössä Suomen Valokuvaterapiayhdistyksen kanssa toteutettavaa erillisseminaaria. Koulutusmaksu on mahdollista suorittaa kuudessa erässä. Muurlan opistolla on mahdollisuus yöpyä koulutuspäivien aikana.

 

Ajankohta
Koulutuksen aloitusjakso on 25.-26.1.2018. Vuoden 2018 muut koulutuspäivät ovat 15.-16.3., 19.-20.4., 24.-25.5., 13.-14.9., 11.-12.10., 22.-23.11. Lähiopetuspäiviä on yhteensä 24.

 

Kouluttaja
Pääkouluttajina toimivat TtT, työnohjaaja, psykoterapeutti, valokuvaterapian menetelmäohjaaja Liisa Salmenperä ja psykoterapeutti, ET perheterapeutti, valokuvaterapian menetelmäohjaaja Sari Reiman. Mukana myös muita alan kouluttajia.

 

Koulutukseen haku
Koulutukseen haetaan täyttämällä oheinen hakulomake 15.12.2017 mennessä. Hakijat valitaan hakupapereiden ja mahdollisen soveltuvuushaastattelun perusteella.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

TOIMIVA - menetelmäkoulutus | 24.10.2017

 

toimiva-menetelmäkoulutus

 

TOIMIVA - valokuvaryhmä on näyttöön perustuva menetelmä, jota voidaan soveltaa yksilö-, pari- sekä ryhmäterapiakäyttöön kaikilla sosiaali- ja terveysalan työkentillä. Kyseessä on puolistrukturoitu ryhmäkokonaisuus, jonka toteuttamisen rungoksi on tehty yksityiskohtainen manuaali.

 

Koulutus antaa valmiudet sekä materiaalin TOMIVA-menetelmän käyttöön ja soveltamiseen. Koulutus soveltuu kaikille sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaisille, kuten esimerkiksi ikääntyneiden, mielenterveyskuntoutujien, lasten ja nuorten parissa toimiville.

 

Lisätietoja koulutuksesta:
https://www.facebook.com/laatuterapia/
https://sites.google.com/site/laatuterapia/
laatuterapia@gmail.com

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------