Suomen Valokuvaterapiayhdistys - Valokuva on peili, jolla on muisti

Kirjallisuutta

Valokuvaterapia ja psykoterapia

 

Del Loewenthal (toim.), Phototherapy and Therapeutic Photography in a Digital Age, Routledge 2013


Ilona Tanskanen (toim.), Omakuva on jokaisen kuva, Turun ammattikorkeakoulu 2011

 

European Journal of Psychotherapy & Counselling Vol. 11 Special issue: Phototherapy and Therapeutic photography 1/2009

 

T. Erävaara & I. Tanskanen Välissä – Valokuvat ymmärtämisen välineinä, Turun ammattikorkeakoulu 2009

 

H. Niskanen (toim.), Turku palaa - perheterapia ja kulttuuri 2012

 

C. Craig Exploring the Self though Photography. Activities for use in group work, Jessica Kingsley Publishers 2009

 

N. Hass-Cohen & R. Carr (toim.), Art Therapy and Neuro Science, Jessica Kingsley Publishers 2008

 

M. Heiferman Photography changes everything, Smithsonian Instution 2012

 

T. Heikkilä, L. Palotie, & I. Taipale (toim.), Mieli ja taide, Mielenterveyden keskusliitto 2000

 

T. Hippeläinen Arvoituksellinen omakuva, Taideteollinen korkeakoulu 1999

 

M.-L. Honkasalo  &  H. Salmi (toim.), Terveyttä kulttuurin ehdoilla. Näkökulmia kulttuuriseen terveystutkimukseen, Turun yliopisto 2012

 

Vilma Hänninen Sisäinen tarina, elämä ja muutos, Tampereen yliopisto 1999

 

T. Kuusela Ongelmallinen alalibris. Kokemuksia kehon kuvan ongelmissa kamppailleille naisille järjestetystä valokuvaterapeuttisesta työpajasta, Taideteollinen korkeakoulu 2002

 

Lauri Mannermaa Perhealbumi on valokuvaterapian tärkein väline. Arttu! 5/95. s. 24–25

 

Lauri Mannermaa Uusi tapoja katsoa ja tuntea, nähdä ja oivaltaa. Teoksessa Heikkilä, T., Palotie, L. & Taipale, I. (toim.), Mieli ja taide (s. 61–74), Mielenterveyden keskusliitto 2000

 

Lauri Mannermaa & Jouko Ihanus Valokuvaterapia – matka itseen, Valokuva 4/94. s. 34–37.

 

Rosy Martin Katse takaisin – valokuvaterapia, muisti ja identiteetti, Valokuva 4/92, s. 39–41.

 

N. Norro Reflections on the creative process through self-photography. Portraits on Overcoming Fear of Photography. Masters’s Thesis. University of Ljubjana, Academy of Fine Arts and Design, 2009

 

L. Nummenmaa Tunteiden psykologia, Tammi 2010

 

Christina Nunez SOMEONE TO LOVE, The Self-Portrait Experience, The Private Space Garden 2010

 

Soili Poijula Lapsi ja kriisi, selviytymisen tukeminen, Kirjapaja 2007

 

M. Rankanen & H. Hentinen Taideterapian perusteet, Duodecim 2007

 

Miina Savolainen Maailman ihanin tyttö. Teoksessa Sava, I. & Bardy, M. (toim.), Taiteellinen toiminta, elämäntarinat ja syrjäytyminen – Syreenin Taimi-projekti 2001–2003

 

A. Sinnemäki Isän varjo, enon kuva ja äidin läsnäolo. Teoksessa Eskola, K. & Peltonen, E. (toim.), Aina uusi muisto (s. 235–253), Nykykulttuurin tutkimusyksikkö 1997

 

Jo Spence Putting Myself In The Pictures – A Political Personal And Photographic Autobiography. Toim. Frances Borzello. Camden Press 1986

 

Jo Spence & Rosy Martin Valokuvaterapia, uusia muotokuvia vanhoille. Teoksessa Lintunen, M. (toim.), Kuvista sanoin 4 (s. 161–67), Suomen valokuvataiteen museon säätiö 1986

 

Ulla Halkola, Lauri Mannermaa, Tarja Koffert ja Leena Koulu (toim.), Valokuvan terapeuttinen voima, Duodecim 2009

Miina Savolainen Maailman ihanin tyttö, Blink Entertaintment Oy 2008

Roland Barthes Valoisa huone, Kansankulttuuri 1985, Gummerus 1985

Carl G. Jung Symbolit, piilotajunnan kieli, Otava 1964

Mari Krappala ja Tarja Pääjoki Taide ja toiseus, Stakes 2004

David Krauss ja Jerry Fryrear Phototherapy in Mental Health, Charles C Thomas Publisher 1983

Lauri Mannermaa Uusia tapoja katsoa ja tuntea, nähdä ja oivaltaa, artikkeli Psykoterapia-lehti 3/1998

Rosy Martin Katse takaisin, Perheterapia-lehti 1992

Merja Munnukka-Dahlqvist Traumojen vaikutus kehoon ja kehon hoito osana terapiaa, Perheterapia-lehden Kriisinumero 4/2001

Anu Mustonen Mediapsykologia, WSOY 2001

Babette Rothschild The Body Remembers, A Norton Professional Book 2000

Soili Poijula ja Ulla Halkola Suru – Sydämen matka, Kirjapaja 2004

Minna-Leena Pulkkinen ja Jukka Aaltonen Expressed emotion in the narrative context of family photographs, Contemporary Family Therapy 20(3), 1998

Kirsi Salonen Mieli ja maisemat, eko- ja ympäristöpsykologinen näkökulma, Edita 2005

Salli Saari Kuin salama kirkkaalta taivaalta, Otava 2001

Päivi Saarinen, Babette Rotschild, Roger Solomon, Jarmo Katajisto, Katja Vainikainen, Paula Petterson, Anne Suokas- Cunliffe, Onno van der Hart ja Suzette Boon Matkalla eheäksi ja eläväksi, Traumaterapiakeskus 2003

Inkeri Sava ja Marjatta Bardy (toim.), Taiteellinen toiminta, elämäntarinat ja syrjäytyminen, Syreenin Taimi-projekti 2001–2003

Daniel L. Schacter Muisti – aivot, mieli ja menneisyys, Terra Cognita 2001

Taina Semi Ihmetekoja kaapista löytyvillä aineksilla, Opri ja Aleksi Oy 2004

Pirkko Siltala Kirjoituksen ja kuvan matkassa – luovuuden lähtökohdista ja esteistä. Artikkeli kirjassa Ihminen ja taide, toim. Mirja Kaskinen 2000

Jo Spence Family Snaps, The Meaning of Domestic Photography, Virago press 1991

Jo Spence Cultural Sniping, The Art of Transgression, Routledge 1995

Anja Venäläinen Poluilta ymmärrys – tarinani työnohjauksesta  audiovisuaalisin menetelmin metaforalliseen tarinankulkuun, Työnohjaajakoulutuksen päättötyö 2004


Judy Weiser PhotoTherapy Techniques – Exploring the Secrets of Personal Snapshots and Albums 1999

 

Palaa alkuun

 

Valokuva-alan ja kuvataiteen teoksia:

 

M. Hietaharju, Kuuntele kuvaa. Näkökulmia valokuvan tulkintaan, Docendo 2010

 

J.-E. Lundström (toim.), Valokuvallisia todellisuuksia. Johdatus nykyvalokuvan peruskysymyksiin, Valokuvataiteilijoiden liitto ja Helsinki Photography Biennial 2012

 

L. Saraste Valokuva muisto, viesti taide. Musta taide 2010

 

H. Laakso Valokuvan tapahtuma, Tutkijaliitto 2003

 

I. Jeffery How to Read a Photograph. Understanding, Interpreting and Enjoying the Great Photographers, Thames & Hudson 2008

 

J. Suonpää Valokuva on IN. Maahenki 2011

 

M. Salo Jäähyväiset estetiikalle, Valokuva 6/90, s. 16–17

 

P. Setälä Lapsi kuvan takana. Erityisiä piirteitä lasten valokuvailmaisussa, Musta Taide 2012

 

M. Pirilä Camera Obscura: sisätila, ulkotila = interior, exterior, Musta Taide 2002

 

M. Mäkelä Saveen piirtyviä muistoja. Teoksessa Eskola, K. & Peltonen, E. (toim.), Aina uusi muisto (s. 37–59), Nykykulttuurin tutkimusyksikkö 1997

 

M. Mäkelä Saveen piirtyviä muistoja. Subjektiivisen luomisprosessin ja sukupuolen representaatioita, Taideteollinen korkeakoulu 2003

 

V. Hietala Kuvien todellisuus – Johdatusta kuvallisen kulttuurin ymmärtämiseen ja tulkintaan, Kirjastopalvelu 1993

 

J. Seppänen Katseen voima. Kohti visuaalista lukutaitoa, Gummerus 2001

 

E. Londos Muistoja lapsuuden kuvista. Teoksessa Eskola, K. & Peltonen, E. (toim.), Aina uusi muisto (s. 223–234), Nykykulttuurin tutkimusyksikkö 1997

 

Kristoffer Albrecht Memorabilia, Musta taide 2004

Elina Brotherus Decisive Days – valokuvia, Pohjonen 2002

Mika Elo Valokuvan Medium, Tutkijaliitto 2005

Taneli Eskola Kuvan kirjoja, Suomen painettua valokuvataidetta 1966-2003, Musta Taide 2003

William A. Ewing The Body, Photoworks of Human Form, Thames and Hudson 1994

Päivi Granö, Taiteilijan lapsuuden kuvat – lapsuus ja taide samassa hetkessä, Gummerus 2000

Mikko Hietaharju Valokuvan voi repiä, Jyväskylän yliopisto 2006

Ulla Jokisalo Kuvieni muisti, vuodet 1980–2000, Musta Taide 2001

Kaarina Kaikkonen Äidin tanssikengät, Maahenki Oy 2005

Ben Kaila Kysymys vähästä, Pohjoinen 1996

Jukka Kuokkanen ja Tuomo-Juhani Vuorenmaa toimittaneet Varjosta, tutkielmia suomalaisen valokuvan historiasta, Suomen valokuvataiteen museo 1999

Maika Kovalainen ja Ritva Kovalainen Kun lapsi lapsi oli, Karisto 2001

Ritva Kovalainen Kauniiden hevosten maa – Land of Beautiful Horses, Kustantaja Like, Karisto 2005

Harri Laakso Valokuvan tapahtuma, Tutkijaliitto 2003

Harri Larjasto Kosketus – laajennettuja muotokuvia, Like 2005

Ulla Leino ja Pekka Turunen Esineen tarina, Salon taidemuseon julkaisuja 4, Like 2004

Marita Liulia ja Tiina Porthan Tarot, Kustannusosakeyhtiö TEOS, Helsinki 2004

Arno Rafael Minkkinen Waterline, Otava, Helsinki 1994

Maarit Mäkelä Saveen piirtyviä muistoja, subjektiivisen luomisprosessin ja sukupuolen representaatioita, Taideteollinen korkeakoulu 2003

Teemu Mäki, Näkyvä pimeys, Like 2005

Harri Pälviranta ja Mia Tykkyläinen Se mikä on tavallista, Turun Taidemuseo ja Valokuvakeskus Peri 2004

Max Rinnekangas Muisti on valon toinen kieli, Lurra editions 2002

Ari Saarto (toim.), Eidos – kirjoituksia suomalaisen valokuvauksen 90-luvusta, Lahden ammattikorkeakoulu 2000

Leena Saraste Valokuva tradition ja toden välissä, Musta Taide 1996

Jukka Sihvonen (toim.), Silmä, näkökulmia visuaaliseen kulttuuriin, Gillot Oy 1996

Rosemarie Särkkä Mummo ja vaari, Maahenki 2005

Annamari Vänskä Vikuroivia vilkaisuja – ruumis, sukupuoli, seksuaalisuus ja visuaalisen kulttuurin tutkimus, Taidehistoriallisia tutkimuksia 35, Taidehistorian seura, 2006

 

Palaa alkuun