Suomen Valokuvaterapiayhdistys - Valokuva on peili, jolla on muisti

Suomen Valokuvaterapiayhdistys ry:n historiaa

Vuodet

2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |

 

Yhdistys perustettiin Valon päivänä 3.2.2004 Turussa ravintola Teinissä pidetyssä perustamiskokouksessa. Yhdistyksen aktiivisia alkuunpanijoita olivat psykoterapeutit Ulla Halkola, Tarja Koffert ja Pirkko Pehunen, ihotautien erikoislääkäri Leena Koulu sekä valokuvataiteilijat Pia Bartsch, Kreetta Kuusanniemi-Abbotts ja Hannele Romppanen.

 

Psykoterapeuttien ja valokuvataiteilijoiden yhteistyö oli alkanut vuonna 2002, jolloin Turun yliopiston täydennyskoulutuskeskus ja Valokuvakeskus PERI ry järjestivät yhteistyössä lontoolaisen valokuvaterapian pioneerin Rosy Martinin ohjaaman työpajan. Innostavan työpajan ja hyvin käynnistyneen yhteystyön innoittamina valokuvaterapeuttista toimintaa haluttiin jatkaa yhdistystoiminnan merkeissä.

 

Yhdistyksen tarkoitukseksi määriteltiin valokuvaterapian tunnetuksi tekeminen ja edistäminen Suomessa. Toimintaan kuuluu tiedottamista, kouluttamista, näyttelyiden järjestämistä sekä kulttuurin ja terveyden välisen vuorovaikutuksen lisäämistä. Vuodesta 2004 alkaen yhdistys on toteuttanut yhdistyksen säännöissä kuvattua tehtäväänsä monipuolisesti sekä Suomessa että myös kansainvälisesti.

 

Valokuvaterapiaa yhdistys on tehnyt tunnetuksi järjestämällä avoimia luentotilaisuuksia ja tapahtumia. Yhdistyksen perustamisen vuosipäivänä järjestetään vuosittain ”Valon päivä”-kuvahaaste yhdistyksen jäsenille. Työpajoja on järjestetty kahdesti Ahvenanmaan saaristossa ja vuonna 2019 on luvassa rannikkotyöpaja Hangossa. Yhdistyksen kehittämä Ideatori-tapahtuma on myös muodostunut suosituksi tammikuiseksi perinteeksi.

 

  

2012

VALOKUVATERAPIAN TYÖPAJA KOUVOLASSA – VALOKUVAN VOIMAA JA ILOA ARKEEN

"Valokuvan voimaa ja iloa arkeen" -työpajan tavoitteena oli ohjata Suomen Valokuvaterapiayhdistyksen jäseniä käyttämään valokuvia ja valokuvausta arjen hyvinvoinnin edistämiseen. Työpajassa käyttiin omaelämäkerrallisia valokuvia ja symbolisia valokuvia sekä valokuvaamista itsetuntemuksen lisäämiseen sekä omien voimavarojen kartoittamiseen ja suuntaamiseen hyvinvointia edistävästi.

ROSY MARTININ TYÖPAJA HAILUODOSSA

Yhdistys kutsui Rosy Martinin Lontoosta kouluttamaan valokuvaterapian opinnoissa jonkin verran edenneitä. "Re-enactment phototherapy – memory and identity" -työpaja järjestettiin 17.– 20.8.2012 Hailuodossa. Järjestelyistä vastasivat Oulun alueyhdistyksen jäsenet sekä hallituksen puheenjohtaja ja sihteeri. Rosy Martin tunnetaan taiteellisesta työstään valokuvan ja videon parissa sekä valokuvan terapeuttisen käytön ja terapeuttisen kuvaamisen metodien kehittäjänä. Internaattiin osallistui yhdeksän yhdistyksen jäsentä eri puolilta Suomea.

 

Palaa alkuun

 

  

2011

KANSAINVÄLINEN VALOTERAPIAN SYMPOSIUM

Kansainvälinen valokuvaterapian ilta Ravintola Koulussa Turussa.

INTERNATIONAL SYMPOSIUM – LEARNING AND HEALING WITH PHOTOTHERAPY 3.–4.2.2011

PHOTOTHERAPYEUROPE – LEARNING ANF HEALING WITH PHOTOTHERAPY

Suomen Valokuvaterapiayhdistys ry osallistui vuosina 2009–2011 EU:n Leonardo da Vinci Lifelong Learning Partnership ohjelmaan hankkeessa “PHOTOTHERAPYEUROPE – LEARNING ANF HEALING WITH PHOTOTHERAPY”. Hankkeen muut partnerit olivat Turun yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus Brahea, Roehamptonin yliopisto Lontoosta sekä Luccan mielenterveyskeskus Italian Toscanasta.

 

Hanke oli oppimishanke, jossa partnerit vierailivat toistensa luona ja järjestivät hankkeen aikana työpajoja, seminaareja ja opintokäyntejä. Lisäksi järjestettiin kaksi valokuvanäyttelyä Englannissa Brightonissa sekä kaksi kansainvälistä symposiumia, Toinen Turun yliopistossa ja toinen Roehamptonin yliopistossa. Symposiumeissa levitettiin valokuvaterapian osaamista.

 

Suomen Valokuvaterapiayhdistys ry:n hanketta johti dosentti Leena Koulu. Aktiivisia osallistujia olivat lisäksi psykologi, psykoterapeutti Pirkko Pehunen, hammaslääkäri, työnohjaaja Liisa Heimo-Vuorimaa sekä sosiaalikasvattaja, taidekasvattaja Miina Savolainen. Turun yliopiston Brahean aktiiviset toimijat olivat niin ikään Suomen Valokuvaterapiayhdistys ry:n jäsenet Ulla Halkola ja Tarja Koffert. Lisäksi mukana työpajoissa ja symposiumissa oli mukana lukuisia yhdistyksen jäseniä.

 

Suomen Valokuvaterapiayhdistys ry:n toiminta hankkeessa

Valokuvaterapeuttisten menetelmien kehittäminen:
1. Valokuvien käyttö osana kroonisen kipupotilaan kognitiivis-behavioraalista kuntoutusta: Hankkeen aikana Liisa Heimo-Vuorimaa kehitti valokuvia hyödyntävän metodin, jonka avulla kuntoutettavat oppivat elämänhistoriansa pohjalta eheytymistä ja uusia kivun hallintakeinoja.
Uudeksi tutkimusaiheeksi nousi kroonisten kipupotilaiden kehonkuvan (body-image) hahmottaminen ja sen tutkiminen valokuvallisin menetelmin.
2. Voimauttavan valokuvan käyttö sukupuolenkorjausprosessin läpikäyneiden henkilöiden ryhmässä: Uusi lähestymistapa, jossa sanoilla ei ole keskeistä merkitystä, on vienyt ryhmäläisten itsemäärittelemisprosessia sanallisia metodeja vaikuttavammin eteenpäin. Prosessi on lisännyt ryhmäläisten vuorovaikutustaitoja ja kykyä vertaistuen antamiseen.
3. Sopeutumisvalmennuskurssi "atopiaperheille": Allergia- ja astmaliitto on ottanut hankkeen esittelemän metodin käyttöönsä perheiden sopeutumisvalmennuskursseilla.

 

Hankkeen tuloksia:

Kaikkien osahankkeiden tuloksia esiteltiin kansainvälisissä PHOTOTHERAPYEUROPE, European Phototherapy Symposim: Researching Phototherapy and Therapeutic Photography (Lontoo 19–21.10.2010) ja Learning and Healing with Phototherapy (Turku 2.–4.2.2011) symposiumeissa, ja niistä kirjoitettiin oppikirjaluku hankkeen käsikirjaan. 

 

Valokuvaterapeuttinen toiminta on tullut tunnetuksi. Valokuvaterapiayhdistyksen hankkeista on kirjoitettu Suomen Lääkärilehden verkkolehdessä (Valokuvat auttavat kipupotilaan kuntoutuksessa 22.3.2011) ja Allergia & Astma -lehdessä 4/2010 (Tunteet esiin valokuvan avulla). Allergia- ja astmaliitto on ottanut hankkeen esittelemän metodin käyttöönsä perheiden sopeutumisvalmennuskursseilla.

 

Hanke johti tieteelliseen yhteistyöhön Barcelonan Yliopiston kanssa: Dosentti Leena Koulu toimi syyskuussa 2011 esitarkastajana David Vinuales Leran väitöskirjatyössä Photo Therapy: From Photography as a therapeutic tool to synergy between photography and Therapy.

 

Kaikkien osahankkeiden tuloksia esiteltiin kansainvälisissä PHOTOTHERAPYEUROPE European Phototherapy Symposium: Researching Phototherapy and Therapeutic Photography (Lontoo 19.–21.10.2010) ja Learning and Healing with Phototherapy (Turku 2.–4.2.2011) symposiumeissa.

 

Hankkeella on omat kotisivut ja siellä on esitelty paitsi hankkeen sisältö ja tapahtumat niin myös  menetelmien kehittäminen  käsikirjassa. http://phototherapyeurope.utu.fi/index.php

 

Liisa Heimo-Vuorimaan posteriesitys potilaan prosessista oli toukokuun 2010 ajan esillä Brighton Open House Artist Trail tapahtumassa. Samassa tapahtumassa oli esillä Leena Koulun valokuvaretriitissä tehty valokuvatyö sekä selostus valokuvaretriitistä. Kuva oli esillä myös Brightonin PhotoFringessä lokakuussa 2010.

 

Miina Savolaisen ryhmän työskentelyn lopputavoite on valokuvataidenäyttely, joka tulee toimimaan vertaistukena inter- ja transsukupuolisille henkilöille ja koulutuksena terveydenhuollon ammattilaisille.

 

Hankkeessa luotuja ja tutkittuja valokuvaterapeuttisia metodeja voidaan hyödyntää työskenneltäessä somaattisesti sairaiden potilaiden ja heidän perheittensä kanssa. Tästä esimerkkinä on kroonista ihosairautta sairastaville potilaille suunniteltu ryhmämuotoinen valokuvia ja valokuvaterapeuttisia harjoituksia käyttävä ryhmän jäsenten positiivista keho- ja minäkuvaa vahvistava, voimavaroja, ratkaisuja ja selviytymiskykyä edistävä 8–10 kerran ryhmäprosessi.

 

Suomen valokuvaterapiayhdistys ry ja sen jäsenet hyötyvät verkostoitumisesta. Suomen Valokuvaterapiayhdistys ry:n toimintamallia tullaan käyttämään esimerkkinä perustettaessa uusi kansainvälinen yhdistys European International Phototherapy Association. Yhdistyksen perustamisessa ovat olleet mukana Leena Koulu, Pirkko Pehunen, Ulla Halkola ja Tarja Koffert.

TAITEIDEN YÖ TURUSSA: Perhekuvat kertovat

Osallistujia pyydettiin tuomaan mukanaan omia perhealbumikuvia ja kertomaan niihin liittyviä tarinoita. Illan aikana käytiin keskustelua perhealbumikuivien monista merkityksistä.

TAITEIDEN YÖ KOUVOLASSA

TAITEIDEN YÖ TAMPEREELLA

 

Palaa alkuun

 

  

2010

VALON PÄIVÄN TAPAHTUMA – ELOKUVAILTA

Tapahtuma järjestettiin yhteistyössä Turun Taideakatemian valokuvalinjan kanssa. Illan elokuva oli ranskalainen Luokka. Tapahtumaan oli kutsutta myös lasten ja nuorten mielenterveyttä ja hyvinvointia edistävän ”Olemisen monet tarinat” -hankkeen osallistujia.

TAITEIDEN YÖ TURUSSA: Omakuvailta

Valokuvaaja Vesa Aaltonen oli rakentanut Siniseen saliin valokuvastudion, jossa osallistujien oli mahdollista ottaa ”Omakuva”. Tapahtuma liittyy Turku 2011 2000&11 OMAKUVAA hankkeeseen. Tapahtuma tehtiin yhteistyössä Turun Taideakatemian kanssa.

VUODEN VALOKUVATERAPIATEKO 2010

Tunnustus annettiin sihteeri, taloudenhoitaja Else-Maj Suolinnalle paneutuvasta ja erinomaisesta työstä yhdistyksen hyväksi.

 

Palaa alkuun

 

  

2009

VALON PÄIVÄN TAPAHTUMAT:

I ”VALOKUVAN TERAPEUTTINEN VOIMA” -KIRJAN JULKISTAMINEN

Julkistamistilaisuus pidettiin Kustannus Oy Duodecimin tiloissa. Julkistamistilaisuudessa olivat läsnä kirjan toimittajat Ulla Halkola, Lauri Mannnermaa, Tarja Koffert ja Leena Koulu. He ovat valokuvaterapiayhdistyksen jäseniä, kuten valtaosa kirjan artikkelien kirjoittajista. Lauri Mannermaa kertoi kirjasta myös Aamu-tv:ssä. Valon päivän iltana oli luentotilaisuus Helsingissä Taideteollisessa korkeakoulussa. Ulla Halkola esitteli siellä vastajulkaistua kirjaa.

II ”TARINASÄVELTÄMINEN KOHTAA VALOKUVAT”

oli illan toinen teema. ja musiikkiterapeutti, psykoterapeutti, pianonsoitonopettaja Hanna Hakomäki piti esityksen aiheesta ”Tarinasäveltäminen kohtaa valokuvat”. Suomalainen Lääkäriseura Duodecimin myönsi Hanna Hakomäelle seuran kulttuuripalkinnon 2008. Kulttuuripalkinto jaetaan henkilölle tai työryhmälle, joka on työllään merkittävästi edistänyt terveyden, sairauden ja kulttuurin keskinäisten yhteyksien ymmärtämistä.

VUOSIKOKOUS TURUSSA

Vuosikokouksessa oli mukana suomalaisen valokuvaterapeuttisen työn pioneeri psykologi, valokuvaaja Lauri Mannermaa. Hän kertoi valokuvaterapeuttisesta työstään 1990-luvulla sekä Valokuvan terapeuttinen voima -kirjan syntyvaiheista.

VALOKUVARETRIITTI

Retriitissä Tyksin Metsä-Jukolassa hiljennyttiin viikonlopuksi kameran kanssa.

VALOKUVA TERAPEUTTISENA KOKEMUKSENA KURSSIT HAILUODOSSA
I 15.–16.5.2009 ja II 28.–29.8.2009

Suomen Valokuvaterapiayhdistys ry järjesti kurssit yhteistyössä Oulun läänin taidetoimikunnan, Hailuodon kunnan ja Hailuodon kansalaisopiston kanssa. Järjestelyissä olivat mukana myös Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto sekä Oulun ja Kemin kansalaisopistot. Kouluttajina toimivat psykoterapeutit Ulla Halkola ja Tarja Koffert.

TAITEIDEN YÖ TURUSSA: Scrabbaus-ilta

Osallistujat toivat mukanaan omia valokuvia, jotka kehystettiin erilasin materiaalein ja luotiin kuviin uusi ilme, joka antoi kuvaan myös uudenlaisen merkityksen.

PHOTOTHERAPYEUROPE

Avoin luentotilaisuus Turussa, mukana mm. professori Del Loewenthal ja psykologi Carmine Parrella

VUODEN VALOKUVATERAPITEKO 2009

Tunnustus annettiin valokuvataiteilija Hannele Romppaselle hänen kirjastaan ”51 hetkeä, 29 omakuvaa”. Kirja koostuu vuosien 1999–2003 aikana otetuista neulanreikäkuvista ja edesmenneen siskon, kuvataiteilija Maritta Romppasen piirustuksista.

 

Palaa alkuun

 

  

2008

VALON PÄIVÄN TAPAHTUMA – LUONNOSTA VALOA ELÄMÄÄN

Valokuvaaja Janne Gröning kuvaili Turun pääkirjastossa luonnon ja luontokuvien terapeuttista merkitystä kuvin ja sanoin. Hänelle luontokuvauksen merkitys on ollut ratkaiseva elämänvoiman lähde. Runsas yleisö sai nauttia eri vuodenaikoina saaristossa otettujen valokuvien tenhosta.

TUTUSTUMINEN SAAREN KARTANOON

Yhteisötaitelija Nina Rantala esitteli Kone Säätiön residenssikartanoa ja kertoi omasta valokuvallisesta toiminnastaan säätiön yhteisötaiteilijana.

INTERNATIONAL CONFERENCE ON PHOTOTHERAPY AND THERAPEUTIC PHOTOGRAPHY 2008:

Valokuvaterapian työpajat Nauvon Seilissä ja konferenssi Turussa Valokuvaterapian konferenssin järjesti Turun yliopiston täydennyskoulutuskeskus yhteistyössä Suomen Valokuvaterapiayhdistys ry:n, Turun Taideakatemian ja Valokuvakeskus Peri ry:n kanssa. Konferenssi oli alan 1. kansainvälinen konferenssi Euroopassa ja 3. maailmassa. Konferenssissa oli yhteensä noin 200 osallistujaa yli kahdestakymmenestä maasta. Konferenssi saattoi yhteen valokuvaa terapeuttisesti käyttävät terapeutit ja valokuvaajat. Yhdistys vastasi konferenssin yhteydessä Seilissä järjestetyn pre-conference workshopin järjestelyistä ja myös valokuvanäyttelystä Kulttuurikeskuksen Brinkkalan talossa. Kansainvälinen yhteistyö on ollut vilkasta konferenssin jälkeen.

Ohjelma ja kuvia: http://www.congress.utu.fi/phototherapy08

KONFERENSSIIN LIITTYVIÄ VALOKUVANÄYTTELYITÄ:

Valokuvaterapiayhdistys järjesti tapahtuman yhteydessä seuraavat näyttelyt:

• Me – Te, We –They, Brinkkala Galleria
Hanna Anttila, Renja Leino, Laura Malmivaara and Nina Repo, Ida Nisonen,Hannele Romppanen, Seija Ulkuniemi, Andréa Vannucchi and Tarja Lapila

Jo Spence: The Crisis Projects 1982–1992, Paikka: Valokuvakeskus Peri
• Beware, personal! Paikka: Köysiratagalleria, Turun taideakatemia
• Rosy Martinin työpajoihin liittyviä valokuvia: Ulla Halkola, Marjukka Irni, Tarja Koffert, Leena Koulu, Kreetta Kuusanniemi-Abbotts, Rosy Martin, Maarit Mäkelä, Pirkko Pehunen and Hannele Romppanen
• Sereenly forwards: Pia Bartsch, Antti Virta ja Hanna Väätäinen, Paikka: Kynnys Galleria
Miina Savolainen: Maailman ihanin tyttö. Paikka: Wäinö Aaltosen Museon Studio
Nina Rantala: True Romance. Paikka: Galleria Ama
Hanna Hentinen – valokuvanäyttely. Paikka: Turun pääkirjasto
• Valokuvaterapiayhdistys esittäytyi Turun pääkirjaston aulassa.

VUODEN VALOKUVATERAPIATEKO 2008

Tunnustus annettiin jäsenistölle suunnatun kyselyn perusteella. Perinteeksi muodostettava Vuoden Valokuvaterapiateko -tunnustus annettiin International Conference on Phototherapy and Therapeutic Phototherapy Conference -konferenssin järjestelytoimikunnalle. Palkinnoksi ryhmä saa ryhmän toiveen mukaisen ryhmäpotretin.

 

Toimikunnan puheenjohtajana toimi Ulla Halkola, Turun yliopiston täydennyskoulutuskeskus
ja jäseninä Leena Koulu, Suomen Valokuvaterapiayhdistys ry
Hannele Romppanen, Suomen Valokuvaterapiayhdistys ry
Taina Erävaara, Turun taideakatemia
Ismo Luukkonen, Turun taideakatemia
Merja Pylkkänen, Valokuvakeskus Peri ry
Jaana Lindgren, Turun yliopiston täydennyskoulutuskeskus

 

Palaa alkuun

 

  

2007

Historia vuosi 2007

VALON PÄIVÄN TAPAHTUMA – VALOKUVAN VALOA VANHUUTEEN

Tilaisuus pidettiin uudessa Portsan palvelukodissa Turussa. Illan teemana oli Valokuvan valoa vanhuuteen – tarinoita valokuvaterapeuttisesta työstä vanhusten kanssa. Tilaisuus oli avoin palvelutalon asukkaille, henkilökunnalle ja teemasta kiinnostuneille kaupunkilaisille. Esitykset pitivät dementia-asiantuntija Taina Semi Espoosta sekä Valokuvataiteilija Vesa Aaltonen, joka esitteli valokuvateoksensa Veljiä ja siskoja 1939–2004. Avoimen illan järjestivät yhteistyössä Turun yliopiston täydennyskoulutuskeskus, Valokuvakeskus Peri ry, Suomen Valokuvaterapiayhdistys ry ja Portsakoti.

VUOSIKOKOUS TURUSSA

Vuosikokouksen jälkeen Miina Savolainen alusti aiheesta Voimauttavan valokuvan käyttö yhteisöissä.

LUENTOILTA JÄSENILLE: Symboliset kuvat – Photolangage

Astrid Ståhlberg Tukholmasta kertoi Photolangage-menetelmästä Turun uudessa pääkirjastossa.

TAITEIDEN YÖ TURUSSA

"Kuukauden kuvat kutsuvat – katso ja kerro"

LUENTOILTA JÄSENILLE: Digital Story Telling

Carmine Parrella Italiasta kertoi valokuvan käytöstä ja digitaalisesta kuvakerronnasta terapiassa. Carmine Parrella toimii psykologina ja psykoterapeuttina Toscanassa Luccan kaupungin mielenterveyskeskuksessa. Hän on myös taideterapeutti, joka käyttää työssään valokuvaterapian menetelmiä. Luentoillan tarjosi Suomen Valokuvaterapiayhdistys ry yhteistyössä Turun taideakatemian valokuvauksen suuntautumisvaihtoehdon kanssa.

PERIAATE – valokuvausprojekti Portsa-kodissa

17.10.2007 julkistettiin Portsakodissa Turussa yhteisötaiteellisen PERIAATE -valokuvausprojektin valokuvateokset, jotka olivat tehneet valokuvataiteilijat Vesa Aaltonen ja työpari Marja Pirilä ja Petri Nuutinen. Projektin toteuttivat yhteistyössä Valokuvakeskus Peri ry:n ja Suomen Valokuvaterapiayhdistys ry:n, ja se tehtiin tiiviissä vuorovaikutuksessa valokuvataiteilijoiden ja Portsakodin asiakkaiden ja henkilökunnan kesken. Portsakodissa hankkeen aktiivinen toteuttaja ja yhdyshenkilö oli valokuvaterapiayhdistyksen jäsen, lähihoitaja Ritva Muurinen.

 

Historia vuosi 2007

 

Palaa alkuun

 

  

2006

Historia vuosi 2006

VALON PÄIVÄN TAPAHTUMA – ELÄMÄNI VALOKUVISSA

Yhdistyksen kaksivuotispäivän merkeissä yhdistys järjesti Turussa Valokuvakeskus Perissä tilaisuuden valokuvien terapeuttisesta käytöstä. Valokuvaaja Pia Bartsch esitteli tilaisuudessa Perissä olevan valokuvanäyttelynsä Willkommen und Abschied – Tervetuloa ja jäähyväiset. Näyttelyyn tutustumisen jälkeen psykoterapeutit Tarja Koffert ja Pirkko Pehunen kertoivat, miten valokuvia käytetään terapiassa. Osallistujat toivat tilaisuuteen mukanaan oman elämänsä tärkeitä kuvia.

OPINTOMATKA TUKHOLMAAN

RUUMIILLISUUS JA AISTIMELLISUUS VALOKUVISSA -SEMINAARI

Luennoitsijoina olivat dosentti, ihotautilääkäri Leena Koulu, kliininen seksologi Tarja Sandberg, FM Liisa Seppänen ja tekstiilitaiteilija Jenni-Juulia Wallinheimo.

TAITEIDEN YÖN TILAISUUS ”ARJEN JUMALATTARET”

Seksuaalineuvoja Anne Saaristo kertoi sanoin ja kuvin naiskuvista ”Arjen jumalattarista” -teoskokonaisuudesta.

VALOKUVARETRIITTI

SEMINAARI JA LUENTOESITYKSET VALOKUVATAITEEN MUSEOSSA HELSINGISSÄ:

Seminaari Kuvattavan hyvää - terapeuttisesti ravitsevaa

Seminaarissa tarkasteltiin ruokaa ja ruokailua sisältäviä valokuvia valokuvaterapeuttisesta näkökulmasta. Millaisia valokuvia otamme ruuasta? Voivatko ruokakuvat olla terapeuttisia? Terapeuttista näkökulmaa valottivat seminaarissa psykoterapeutit Ulla Halkola ja Pirkko Pehunen sekä kuvataideterapeutti, valokuvataiteilija Marjukka Nissi. Lisäksi kuvataiteilija Heidi Romo kertoi seminaarissa omista teoksistaan.
Yleisötilaisuus, teemana ruoka

 

Historia vuosi 2006

 

Palaa alkuun

 

  

2005

Historia vuosi 2005

VUOSIKOKOUS

TAITEIDEN YÖ TURUSSA

PHOTOTHERAPY BY ROSY MARTIN

Rosy Martin kertoi yhdessä Jo Spencen kanssa kehittämästään valokuvaterapeuttisesta menetelmästä.

 

Historia vuosi 2005

 

Palaa alkuun

 

  

2004

Historiaa vuosi 2004

PERUSTAMISKOKOUS RAVINTOLA TEINISSÄ

VALOKUVATERAPIAN YLEISÖLUENTO TURUSSA

Kanadalainen psykologi, taideterapeutti Judy Weiser kertoi valokuvaterapeuttisesta työskentelystä ja valokuvaterapian menetelmistä.

TAITEIDEN YÖ TURUSSA

 

Historia vuosi 2004

 

Palaa alkuun